Over Zterk!

Kwaliteit en keurmerk

Zterk! Is aangesloten bij de Coöperatie Boer &Zorg en actief lid van de vereniging Zorgboeren Overijssel. Beide geven connectie met de Federatie Landbouw en Zorg. Deze driehoek ondersteunt bij het werken vanuit de wettelijke kaders en draagt bij aan kwaliteit. Deze kwaliteit wordt gewaarborgd door het kwaliteitssysteem, die middels een keurmerk kenbaar maakt of er voldaan is aan de wettelijke kaders.

Uitgangspunten en aanbod

De zorg is een sector waarin we ons thuis voelen, waarbij we het begrip zorgboerderij en de uitvoering van in het bijzonder een warm hart toedragen.

Daarbij hebben we vanuit Zterk! Het begrip “groei-erf” toegevoegd, omdat het daar op onze verschillende locaties om draait: persoonlijke groei, het werken aan doelen, de groei van al het moois om je heen in de natuur, groei in sociale contacten, de omgang met mens en dier en maatschappelijke participatie. Ieder op zijn of haar eigen niveau en tempo in een omgeving die veiligheid biedt.

Onze werk- en jeugdbegeleiders zijn opgeleid om passende zorg te kunnen leveren. Zterk! Werkt vanuit de uitganspunten Vertrouwen, Veiligheid en Verbinding, zowel op individueel als groepsniveau.

Met oog voor ieders ontwikkelingsmogelijkheden en rekening houdend met de tijd die nodig is. We zijn ons ervan bewust dat niets vanzelfsprekend is.

Zterk! Biedt werk/dagbestedingsplaatsen die zinvol zijn en van toegevoegde waarde. Onze volwassen deelnemers worden begeleid door werkbegeleiders. Zij zijn vaste aanspreekpunten die zorgdragen voor een stabiele werkomgeving.

Onze jeugdbegeleiders zijn in staat om een plezierige en veilige ontwikkelingssetting te creëren voor jeugdigen met diverse achtergronden en problematiek en uiteenlopende onderliggende redenen om bij Zterk! Aanwezig te zijn.

Voor jeugdigen is er de mogelijkheid om te overnachten, in bekende en passende groepssamenstellingen worden zij begeleid en ondersteund. We bieden verblijfsmogelijkheden van zondag tot vrijdag en logeermogelijkheden van vrijdag tot zondag.

Alle opgestelde zorgplannen voor jeugdigen worden op inhoud gecheckt en gemonitord door onze SKJ-geregistreerde professional.

Het werken met/aan doelen gaat op een speelse manier in een veilige setting waarbij plezier maken en de verzorging van de paarden en andere dieren veelal een positief effect hebben.

Grenzen aan onze zorg

Om een veilige plek te kunnen bieden voor iedereen heeft Zterk! Een aantal heldere grenzen aan de zorg:

Begeleiding vanuit Zterk!

  • biedt geen ondersteuning bij toiletgang en/of douchen. Begeleiding ondersteunt in de voorbereiding tot aan de deur. Jeugdige dient zichzelf te wassen, af te drogen en aan te kleden.
  • voert geen verpleegtechnische handelingen uit.
  • biedt geen crisisopvang
  • deelnemers die het erf verlaten zonder toestemming/afstemming met de begeleider kunnen niet in zorg blijven.

Ontmoet ons team

Mandy

Senior Jeugdbegeleider

Kimberly

Senior Jeugdbegeleider

Dorieke

Senior Jeugdbegeleider

Carlijn

Assistent Jeugdbegeleider

Gerrit

Assistent Werk/jeugdbegeleider

Kelly

Jeugdbegeleider

Krista

Assistent Werk/jeugdbegeleider

Kathleen

Assistent Werk/jeugdbegeleider

Yonne

Jeugdbegeleider

Jemina

Jeugdbegeleider

Karin

Jeugdbegeleider

Simone

Assistent Jeugdbegeleider

Linda

Senior Werkbegeleider

Victoria

Werkbegeleider

Jeroen

Senior Werkbegeleider

Jessica

Werkbegeleider

Erna

Senior Werkbegeleider

Michiel

Werk/jeugdbegeleider

Angel

Werk/jeugdbegeleider

Reender

Eigenaar

Wendy

Paardencoach